Úvod

Modlitba požiarnikalogo-dposr

Nech kde koľvek požiar planie, ja splním si svoje poslanie.
Životy spasiť Pane, daj že mi sily dosť.
V náruči vyniesť dieťa, kým ešte nevypršal čas.
Ale aj starca, matku, ktorá ma sivý vlas.
Na stráži stojím stále, pretože povolaný som,
pred ohňom chrániť svojích, blížneho, jeho dom.
Ak z Tvojej vôle má sa stať, že pri tom život stratím,
požehnaj Pane mojej rodine
a láskavou rukou vráť im,
čo pri plnení poslania som iným dal.
Amen

zastava