2009

SPRÁVA  O ČINNOSTI  ZA  ROK  2009

 

 

1. Dňa 28. 02. 2009 sa konala v Kultúrnom dome obce Borský Svätý Jur – Výročná členská  schôdza

za rok 2008. Výročná členská schôdza sa konala za prítomnosti delegáta OV DPO Senica

Juraja BILEKA, starostky obce Borský Svätý Jur a 2 predsedov spoločenských organizácii

v obci.

 

2. Členovia DHZ sa zúčastnili na veľkonočnú sobotu stráženia hrobu Božieho tela v miestnom

rímsko – katolíckom kostole v Borskom Svätom Jure.

 

3. Členovia DHZ sa zúčastnili na čistení veže rímsko-katolíckeho kostola v obci.

 

4. Štyria členovia DHZ Juraj SMOLÁR, Vlastimil HÁJEK, Alojz PAVÚČEK a Jozef FILÍPEK

v mesiaci apríl absolvovali v obci Kúty – Základnú prípravu členov hasičských jednotiek

pod vedením školiteľov so spoločnosti G4S Fire Services /SK/ Bratislava.

 

5. Dňa 02. 05. 2009 sa členovia DHZ spoločne so starostkou obce zúčastnili oslavy sviatku

Svätého Flóriana v Rakúskej obci HOHENAU.

 

6. Dňa 03. 05. 2009 sa členovia DHZ a členovia dobrovoľných hasičov z Rakúskej obce

Hohenau zúčastnili na slávnostnej svätej omši k sviatku Svätého Flóriana v kostole obce

Borský Svätý Jur.

 

7. Dňa 09. 05. 2009 sa členovia DHZ zúčastnili Taktického cvičenia okrsku Kúty pod názvom

Piesočná.

 

8. Dňa 10. 05. 2009 sa predseda DHZ Juraj SMOLÁR, veliteľ DHZ Martin MRAČNA

a strojník DHZ Vlastimil HÁJEK, zúčastnili v miestnom Kultúrnom dome odovzdávania

kvetinových darov pri príležitosti Dňa matiek.

 

9. Dňa 30. 05. 2009 sa členovia DHZ zúčastnili na oslavách 130 založenia DHZ Moravský

Svätý Ján.

 

10. Dňa 13. 06. 2009 sa členovia DHZ zúčastnili ako spoluorganizátori Medzinárodného dňa

Detí v obci. Tuná hasiči postavili veľký stan a nafukovací skákací hrad a pripravili audio techniku.

Počas konania MDD strojník Vlastimil Hájek a Pavol Planka vozili deti na hasičskom aute po celej

dedine. Akcia mala u detí veľmi dobrý ohlas.

11. Členovia DHZ Juraj Smolár, Vlastimil Hájek, Martin Mračna, Pavol Planka, Stanislav

Hrnek a Vladimír Ralbovský sa zúčastnili darovania krvi v HTO Skalica.

 

12. Dňa 06. 07. 2009 sa členovia DHZ Juraj Smolár, Martin Mračna a Jozef Filípek zúčastnili

slávnostného uvedenia nového kňaza Mgr. Mariána VOJTKA za farára farnosti obce

Borský Svätý Jur.

 

13. Dňa 18. 07. 2009 uskutočnená brigáda na fare miestneho kostola.

 

14. Dňa 28. 07. 2009 sa na žiadosť Veterán JAWA klubu Gbely a Mestského kultúrneho

zariadenia Gbely, náš DHZ zúčastnil ako organizačne zabezpečenie na Stretnutí a súťaži

historických vozidiel ADAMOVSKÉ JAZERÁ 2009 Gbely – Rekreačná oblasť Adamov.

 

15. Dňa 20. 08. 2009 sa členovia OHZ Juraj Smolár, Martin Mračna, Vlastimil Hájek a Pavol Planka

zúčastnili Taktického cvičenia na požiar lesa pri sadoch v k. ú. obce Borský Svätý Jur, ktoré

organizovalo Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici z hasičskou

stanicou Kúty.

 

16. DHZ, na žiadosť miestneho pána farára vykonalo vyčistenie studne na fare.

 

17. DHZ vykonalo 2 krát hasičský dozor na poľovníckych zábavách konaných v lesnom poraste

na Tomkoch.

 

18. DHZ na žiadosť Obecného úradu vykonal polievanie miestneho parku.

 

19. DHZ vykonalo 2 vlastné previerky pripravenosti

 

20. V decembri požiadal DHZ o zápis do registra oprávnených právnických osôb

na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane  z príjmu

 

21. V decembri sa DHZ podieľalo na spoluorganizovaní Vianočných trhov v obci.

 

22. V decembri pred vianočnými sviatkami sa členovia Juraj Smolár a Stanislav Hrnek, zúčastnili na

osadení a výzdobe vianočných stromčekov v miestnom kostole.

 

23. Členovia DHZ vykonali 2 krát čistenie zbrojnice. Vykonala sa aj oprava čerpadla na CAS 25.

 

24. DHZ má ku koncu roku 2010 – 28 dospelých členov a 13 členov hasičskej mládeže

 

 

Predseda DHZ:
Juraj SMOLÁR