2010

SPRÁVA  O ČINNOSTI   ZA   ROK   2010

 

 

1. Dňa 28. 02. 2010 sa konala v Kultúrnom dome obce Borský Svätý Jur – Výročná členská  schôdza

za rok 2009. Výročná členská schôdza sa konala za prítomnosti delegáta OV DPO Senica  Ing.

Ondreja HURBANISA, starostky obce Borský Svätý Jur a 2 predsedov spoločenských organizácii

v obci.

 

2. Členovia DHZ sa zúčastnili na veľkonočnú sobotu stráženia hrobu Božieho tela v miestnom

rímsko-katolíckom kostole v Borskom Svätom Jure.

 

3. Dňa 02. 05. 2010 sa členovia DHZ spoločne so starostkou obce zúčastnili oslavy sviatku

Svätého Floriána v Rakúskej obci HOHENAU.

 

4. Dňa 03. 05. 2010 sa členovia DHZ a členovia dobrovoľných hasičov z Rakúskej obce

Hohenau zúčastnili na slávnostnej svätej omši k sviatku Svätého Floriána v kostole obce

Borský Svätý Jur.

 

5. Dňa 09. 05. 2010 sa predseda DHZ Juraj SMOLÁR, veliteľ DHZ Martin MRAČNA,

strojník DHZ Vlastimil HÁJEK a člen Pavol PLÁNKA, zúčastnili v miestnom Kultúrnom dome

odovzdávania kvetinových darov pri príležitosti Dňa matiek.

 

6. V nedeľu 6. júna 2010 náš DHZ sa zúčastnil zo zástavou sprievodu procesie Božieho Tela.

Počas sprievodu obcou členovia DHZ zabezpečovali uzávierku 2 cestných komunikácii.

7. DHZ vykonalo 2 krát hasičský dozor na poľovníckych zábavách konaných v lesnom poraste

na Tomkoch.

 

8. Dňa 12. 06. 2010 sa členovia DHZ zúčastnili ako spoluorganizátori Medzinárodného dňa

Detí v obci. Tuná hasiči postavili veľký stan a pripravili audio techniku. Bola vykonaná ukážka

hasenia. Pre deti bolo pripravené striekanie z hasičskej cisterny a striekanie vodou na cieľ.

Počas konania MDD strojník Vlastimil Hájek a Pavol Plánka vozili deti na hasičskom aute po celej

dedine. Akcia mala u detí veľmi dobrý ohlas.

 

9. Uskutočnenie 1 technického výjazdu v obci na č. d. 41 z dôvodu zatopenia pivnice a následného

odčerpania vody z pivnice. Bolo vykonané aj čerpanie vody zo studne na ul. 1. mája.

 

10. Dňa 28. 07. 2010 sa na žiadosť Veterán JAWA klubu Gbely a Mestského kultúrneho

zariadenia Gbely, náš DHZ zúčastnil ako organizačne zabezpečenie na Stretnutí a súťaži

historických vozidiel ADAMOVSKÉ JAZERÁ 2010 Gbely – Rekreačná oblasť Adamov.

 

11. Na žiadosť OÚ vykonal DHZ polievanie miestneho parku.

 

12. Dňa 21. 08. 2010 sa družstvo DHZ zúčastnilo na I. guláš párty v našej obci kde si členovia Juraj

Smolár, Vlastimil Hájek, Miroslav Smolár a Stanislav Hrnek vybojovali 1 miesto vo varení gulášu.

 

13. Dňa 22. 09. 2010 sa v čase o 16.15 h členovia DHZ zúčastnili ostrého zásahu pri požiari

borovicového porastu v lokalite „Jazerá“. Počas bol včas uhasený pričom nevznikli žiadne

materiálne škody.

 

14. Naši DHZ sa v roku 2010 zúčastnili bezplatného darovania krvi v HTO Skalica. Boli to členovia:

Juraj Smolár, Martin Mračna, Rudolf Hrnčiar, Vlastimil Hájek, Vladimír Ralbovský a Pavol

Plánka a Stanislav Hrnek.

 

15. DHZ  dňa 02. 10. 2010 vykonalo Okrskové taktické cvičenie okrsku Kúty v obci Smolinské.

 

16. DHZ počas roka vykonalo 2 vlastné previerky pripravenosti

 

17. V decembri požiadal DHZ o zápis do registra oprávnených právnických osôb

na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu

 

18. V decembri sa DHZ podieľalo na spoluorganizovaní Vianočných trhov v obci.

 

19. Členovia DHZ vykonali 4 krát údržbu zbrojnice a opravu čerpadla na CAS 25.

 

20. Členovia DHZ sa zúčastnili v obci Štefanov osláv 120 výročia od založenia DHZ Štefanov.

 

21. V mesiaci november bol pri Základnej škole v Borskom Svätom Jure zriadený „Hasičský krúžok“

kde sa prihlásilo 23 detí.

 

22. K dnešnému dňu evidujeme 30 členov a 13 členov školskej mládeže.

 

 

Borský Svätý Jur 23. 02. 2011

Predseda DHZ
Juraj SMOLÁR