2015

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Borský Svätý Jur
SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015

 1. Dňa 21. 02. 2015 sa konala v Kultúrnom dome obce Borský Svätý Jur – Výročná členská schôdza za rok 2014. Výročná členská schôdza sa konala za prítomnosti delegáta OV DPO Senica kpt. Ing. Milana Černáka, za prítomnosti starostky obce Bc. Anny Kratochvílovej a 2 predsedov spoločenských organizácií: za MS SČK pani Libuša Celláryová za ZO JD pán Ladislav Horváth a 1 podpredsedu spoločenskej organizácie: pán František Rybár za FK.
 2. Dňa 14. 02. 2015 predseda DHZ, odovzdal za náš zbor vyzbieranú tombolu na 25. Okresný hasičský ples, ktorý sa konal dňa 14. 02. 2015 v KD v Sobotišti. Týmto ďakujeme všetkým sponzorom.
 3. Dňa 17. 02. 2015 sa predseda DHZ, zúčastnil na základe pozvánky na Výročnej členskej schôdzi ZO Jednoty dôchodcov Slovenska.
 4. Dňa 28. 02. 2015 sa predseda DHZ, zúčastnili ako delegát OV DPO v Senici na Výročnej členskej schôdzi DHZ Šajdíkové Humence.
 5. Dňa 20. 03. 2015 sa členovia DHZ, zúčastnili Inštruktážno metodického zamestnania „Okrsku Kúty“ na hasičskej zbrojnici v Kútoch.
 6. Dňa 23. 03. 2015 sa členovia DHZ, Mgr. Juraj Smolár, Peter Holúbek, Ján Katerinec, Pavol Plánka, Rudolf Hrnčiar a Vladimír Ralbovský zúčastnili v HTO Skalica bezplatného darovania krvi. Pavol Plánka si zároveň z rúk starostky obce prevzal striebornú plaketu Dr. Jána Jánskeho za 20 násobné bezplatné darovanie krvi, za čo mu DHZ blahoželá.
 7. Dňa 27. 03. 2015 sa členovia DHZ, zúčastnili v obci Štefanov pohrebu Zaslúžilého člena Dobrovoľnej požiarnej ochrany pána Antona Cvečku a dlhoročného člena DHZ Štefanov.
 8. Dňa 30. 03. 2015 sa členovia DHZ, Martin Mračna, Mgr. Juraj Smolár a Jozef Filípek, zúčastnili hasenia požiaru vonkajších priestorov skladiska hliníkových rúrok a papiera v spoločnosti Rekoplast s.r.o., v obci Borský Svätý Jur.
 9. V dňoch 03 – 04. 04. 2015 sa členovia DHZ, zúčastnili na veľkonočný piatok a Veľkonočnú sobotu stráženia hrobu Božieho tela v miestnom rímsko-katolíckom kostole v Borskom Svätom Jure. Zúčastnili sme sa aj pochodu počas krížovej cesty obcou, kde členovia DHZ, zabezpečovali bezpečný priebeh sprievodu.
 10. Dňa 11. 04. 2015 sa členovia DHZ zúčastnili v kinosále Kultúrneho domu akcie uvedenia do života monografie o obci „ Borský Svätý Jur – Cesta dejinami“. Do tejto knižky sme prispeli jednou kapitolou o našom DHZ.
 11. Dňa 25. 04. 2015 členovia DHZ, pri folklórnej slávnosti „Dni obce“ zabezpečili celú reguláciu dopravy pri sprievode folklórnych skupín po obci. V Kultúrnom dome sme poskytli osobnú pomoc účinkujúcim pri premiestňovaní ťažkých hudobných nástrojov.
 12. Dňa 30. 04. 2015 členovia DHZ, pomohli počas ručného stavania Máje na dolnom konci v Štepničkách.
 13. Dňa 03. 05. 2015 sa členovia DHZ zúčastnili slávnostnej svätej omše pri príležitosti sviatku svätého Floriána v miestnom kostole obce Borský Svätý Jur. Omša bola odslúžená za všetkých členov DHZ Borský Svätý Jur. Následne sa všetci prítomní zúčastnili slávnostného obedu v reštaurácii Dolina. Za občerstvenie a obed ďakujeme pani starostke.
 14. Dňa 10. 05. 2015 sa členovia DHZ, zúčastnili „Dňa matiek“ v Kultúrnom dome, kde po programe odovzdávali kvety všetkým zúčastneným matkám.
 15. Dňa 14. 05. 2015 predseda zboru spolu s tajomníkom zboru na žiadosť vedenia Základnej školy, vykonali výmenu žiarivky a osadili spadnutý kryt žiarivky na strope v telocvični.
 16. Dňa 16. 05. 2015 sa členovia DHZ, zúčastnili aj so zástavou na III. Hasičskej púte v bazilike Sedembolestnej pane Márie v  Šaštíne Strážach. Na námestí sme zapisovali prítomné zbory zúčastnené na púti. Následne sme sa zúčastnili sprievodu mestom a následne svätej omše v bazilike. Po omši sa konala prehliadka hasičskej techniky HaZZ. V ten istý deň po skončení púte sa členovia DHZ, zúčastnili spoločne s prezidentom DPO pánom PhDr. Ladislavom Pethöm a predsedníčkou KV DPO v Trnave a OV DPO v Senici pani Martou Hurbanisovou, na miestnom cintoríne, pietnej spomienky pri hrobe zakladateľa nášho zboru pána Josefa Sétaffiho. Pri hrobe si prítomný uctili minútou ticha jeho pamiatku. Na hrob boli následne položené kvety a zapálené sviece.
 17. Dňa 21. 05. 2015 sa – Mgr. Juraj Smolár, – Peter Holúbek, Rudolf Hrnčiar a Miroslav Smolár, na vlastné náklady zúčastnili „Hasičskej a Vojenskej výstavy„ v Brne.
 18. Dňa 30. 05. 2015 sa členovia DHZ zúčastnili ako spoluorganizátori „Medzinárodného dňa detí“ v obci. Hasiči tu pripravili pre deti rôzne disciplíny z detskej hasičskej hry Plameň. Lyže, skrutka matka, skladanie požiarneho vedenia, určovanie dopravných značiek. U detí mali disciplíny veľký úspech, pričom sa pri prekonávaní úloh dobre zabavili aj s rodičmi. Po skončení súťažných disciplín si deti mohli vodou zastriekať na cieľ. Počas konania MDD strojník Ján Katerinec, vozil deti na hasičskom aute po celej dedine deti aj ich rodičov. Z jazdy v hasičskom aute sa všetci nesmierne tešili, pričom niektorým deťom sa nechcelo z auta ani vystúpiť.
 19. Dňa 07. 06. 2015 sa členovia DHZ zúčastnili slávnostnej svätej omše „Božieho tela“, kde následne riadili dopravu počas procesie okolo kostola počas zastavení pri vybudovaných oltároch.
 20. Dňa 19. 06. 2015 v čase o 19.00h podpredseda vlády SR a minister vnútra JUDr. Robert Kaliňák odovzdal nášmu DHZ, hasičskú cisternu CAS 32 6×6 TATRA 815. Odovzdávania vozidla sa ako hostia zúčastnili:
  – Prezident Hasičského a Záchranného zboru Slovenskej republiky gen. JUDr. Alexander NEJEDLÝ,
  – Krajský riaditeľ Hasičského Záchranného zboru v Trnave plk. JUDr. Vojtech VALKOVIČ,
  – Okresný riaditeľ Hasičského Záchranného zboru v Senici kpt. Ing. Milan ČERNÁK,
  – Generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Vendelín HORVÁTH,
  – Vedúci sekretariátu Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Ing. Ján PARČIŠ,
  – Predsedkyňa Krajského výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trnave a predsedkyňa Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Senici pani Marta HURBANISOVÁ,
  – Veliteľ Okresného riaditeľstva Hasičského a Záchranného zboru v Senici plk. Ing. Ondrej HURBANIS a
  – priatelia dobrovoľný hasiči z Rakúskej obce Hohenau and der March.
  Odovzdávania vozidla sa zúčastnil aj poslanecký zbor obce. Minister dostal od obce do daru knihu „Borský Svätý Jur – Cesta dejinami“ a ručne maľovaný obraz z motívom „letecký záber kostola a časti obce“, ktorý namaľoval Jozef Dojčák.
  Na slávnostnom odovzdaní hasičského vozidla vystúpil s programom aj miestny Detský folklórny súbor JURÁNEK. Člen súboru Paľko HROMKOVIČ, zaspieval prítomným bez hudobného doprovodu peknú ľudovú pieseň. Následne ostatní prítomní členovia súboru zatancovali ľudový tanec pod názvom „Myjava“. Za predvedený kultúrny program boli účinkujúci odmenení veľkým potleskom. Po skončení slávnostného ceremoniálu minister predviedol hasičom aj občanom celé vozidlo a vysvetlil rôzne technické parametre. Následne sa všetci pozvaní hostia zúčastnili slávnostného posedenia, ktorý pripravil pán Ján Paľkovič ml. a pracovníčky Obecného úradu, za čo im patrí vďaka.
 21. Dňa 28. 06. 2015 sa členovia DHZ, zúčastnili v Šaštíne akcie „Kultúrne slávnosti – Mikroregiónu-Šaštínsko“. Na slávnosti mala obec stánok a vystupoval tam aj Detský folklórny súbor JURÁNEK. Členom tejto organizácie je aj naša obec.
 22. Dňa 12. 07. 2015 sa členovia DHZ, zúčastnili slávnostnej svätej omše pri kaplnke sv. Urbana príležitosti 300 rokov od jej postavenia. Pri tejto príležitosti farár miestnej farnosti Mgr. Marián Vojtko, požehnal obe naše hasičské vozidlá. Farár počas kázne vyzdvihol náš DHZ, aj jeho dobrovoľnú službu v prospech občanom, ktorú vykonávame. Slávnostnej omše sa zúčastnilo viac ako 150 ľudí, aj napriek pretrvávajúcim vysokým teplotám letného počasia. Veliteľ zboru Martin Mračna a Jozef Filípek sa podieľali na výstavbe vonkajšieho pódia na slúženie bohoslužby.
 23. Dňa 13. 07. 2015 sa členovia DHZ, Mgr. Juraj Smolár, Peter Holúbek, Ján Katerinec, Pavol Plánka, Rudolf Hrnčiar a Vladimír Ralbovský zúčastnili v HTO Skalica bezplatného darovania krvi. Peter Holúbek si zároveň z rúk starostky obce prevzal bronzovú plaketu Dr. Jána Jánskeho za 10 násobné bezplatné darovanie krvi, za čo mu DHZ blahoželá.
 24. Dňa 18. 07. 2015 sa členovia DHZ, veľkou mierou pričinili pri organizácii IV. ročníka „Behu Jurským parkom“, ktorý je zaradený do Moravsko-Slovenského bežeckého pohára. Pre účely behu boli vedeniu preteku poskytnuté priestory hasičskej zbrojnice. Hlavná časť pretekov sa konala v parku pri hasičskej zbrojnici. V dôsledku extrémnych teplôt strojník Peter Šimonovič, niekoľko krát polial hasičskou cisternou súťažiacim bežeckú trať vodou. Hasiči zabezpečovali počas celých pretekov bezpečnosť všetkých bežcov. Pre bežcov sme na osvieženie počas preteku vytvorili pri hasičskej zbrojnici vodnú clonu. Za uvedenú činnosť sme od organizátorov aj od bežcov získali veľkú pochvalu. Pre verejnosť boli poskytnuté sociálne zariadenia v hasičskej zbrojnici. Za naše DHZ sa behu zúčastnil tajomník zboru Peter Holúbek, ktorý skončil na peknom druhom mieste z domácich bežcov, za čo mu DHZ blahoželá.
 25. Dňa 20. 07. 2015 sa členovia DHZ, zúčastnili hasenia požiaru osobného motorového vozidla Opel Tigra, ktorému sa za jazdy vznietil motor na poľnej ceste smerom na Štrnástku. Požiar bol po príchode jednotky ihneď lokalizovaný. K uvedenému požiaru bola zaslaná „Správa o zásahu“ na Okresné riaditeľstvo HaZZ v Senici aj na OV DPO v Senici.
 26. Dňa 15. 08. 2015 sa družstvo DHZ, zúčastnilo VI. ročníka súťaže vo varení guláša konanej v našej obci. Naše 3 členné súťažné družstvo v zložení Mgr. Juraj Smolár, Ján Katerinec a Miroslav Smolár, uvarili chutný hovädzí guláš. V súťaži skončili na peknom 2 mieste.
 27. Dňa 29. 08. 2015 sa členovia DHZ, zúčastnili detskej akcie „ Zážitková noc čitateľov“ v kempe na Tomkoch.
 28. Dňa 05. 09. 2015 sa členovia DHZ, Mgr. Juraj Smolár, Rudolf Hrnčiar, Martin Mračna, Ján Katerinec a Miroslav Smolár, zúčastnili na pozvanie slávnosti „ 130 výročia založenia DHZ Kúty“. Na slávnosti predseda zboru za celý DHZ Borský Svätý Jur, odovzdal veliteľovi zboru DHZ Kúty Jurajovi Bílkovi, pamätnú vyšívanú stuhu. Túto stuhu dal zbor vyrobiť za to, že hasiči DHZ Kúty v roku 1927 finančne prispeli nášmu zboru na našu novú Hasičskú zástavu. Na rube Pamätnej stuhy je vyšitý erb obce a pod ním je nápis: Bohu ku cti, obci a občanom ku pomoci 2015. Na líci Pamätnej stuhy je vyšitý nápis: Hasiči DHZ Borský Svätý Jur venujú Hasičom DHZ Kúty pri príležitosti výročia 130. rokov od založenia. Pamätnú stuhu vyšila Česká spol.Velebný & Fam z Ústí nad Orlicí.
 29. Dňa 24. 10. 2015 sa členovia DHZ, zúčastnili v obci Závod, Okrskového taktického školenia s názvom „Plnenie závesného hasičského vaku pod vrtuľník“ Cvičenia sa zúčastnili: Mgr. Juraj Smolár, Bc. Peter Holúbek, Martin Mračna, Pavol Plánka, Rudolf Hrnčiar, Peter Šimonovič, Vlastimil Hájek. Tu mali hasiči HaZZ prezentáciu a teoretický výklad o plnení závesného hasičského vaku. Následne si mohli všetci hasiči vyskúšať plnenie vody do pripravenej kade. Toto školenie predchádzalo praktickému výcviku, ktorý by sa mal uskutočniť v roku 2016.
 30. Dňa 09. 11. 2015 sa členovia DHZ, Mgr. Juraj Smolár, Bc. Peter Holúbek, Ján Katerinec, Pavol Plánka, Rudolf Hrnčiar, Vladimír Ralbovský a Richard Celláry zúčastnili v HTO Skalica bezplatného darovania krvi.
 31. Dňa 18. 11. 2015 sa predseda a veliteľ DHZ zúčastnili na Mestskom úrade v Senici školenia veliteľov zboru a veliteľov čiat zboru. Školenie usporiadalo Riaditeľstvo HaZZ v Senici a OV DPO v Senici. Na školení boli predstavené prezentácie jednotlivých úsekov HaZZ a jedna prezentácia zo zásahu v bývalých kasárňach v Senici.
 32. Dňa 05. 12. 2015 sa členovia DHZ, zúčastnili „ Vianočných trhov“ poriadaných v parku pri hasičskej zbrojnici. Členovia DHZ postavili Jednote dôchodcov stan, jeden stan pre trhovníkov a pripravili osvetlenie parku. Na občerstvenie pripravili chutné pečienky a varené vínko. Zadarmo sa podával prítomným čaj. Občanom, ktorý sa zúčastnili na trhoch boli poskytnuté sociálne zariadenia na Hasičskej zbrojnici. Veliteľ zboru pri tejto príležitosti osadil sviečky na vianočný stromček.
 33. Dňa 16. 12. 2016 sa predseda zboru Mgr. Juraj Smolár zúčastnil pléna Okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany v Senici. Na pléne bol zhodnotený celý rok 2015, boli stanovené plány a vízie na rok 2016. Predseda zboru odovzdal v mene DHZ Borský Svätý Jur „Pamätný list“ predsedkyni OV DPO v Senici pani Marte Hurbanisovej, pri príležitosti jej životného jubilea 50 rokov. Pamätný list vytvoril pre túto príležitosť, majiteľ Českej spoločnosti Velebný & Fam z Ústí nad Orlicí pán Zdeněk Velebný.
 34. DHZ v roku 2015 z poskytnutej dotácie v celkovej výške 2.000,-Eur od DPO Bratislava zakúpil do svojej výstroje:
  – 5ks. zásahových prilieb GALLET F1SF,
  – 2 páry zásahových topánok zn. EWS Profi Premium a
  – 2 ks. zásahových rukavíc zn. Flash Pro Premium.
  Z vlastných zdrojov boli zakúpené 2ks. komplet uniforiem. Z dotácie od obce bolo v rámci osvety a prevencie zakúpených 80 ks príveskov na kľúče s hasičskou tematikou pre deti 1 stupňa Základnej školy. Prívesky im budú odovzdané pri prezentácii v roku 2016.
 35. Hasiči od augusta až do decembra roku 2015 vykonávali brigádnickú prácu na úprave dočasnej garáže pre nové hasičské auto TATRA 815. Na garáži prebehli nasledovné práce:
  – vyčistenie priestorov budúcej garáže,
  – vykopanie hlinenej podlahy,
  – zavezenie podlahy kameňom,
  – utlačenie kameňov vibračnou doskou,
  – položenie a zviazanie kari sietí,
  – vybetónovanie podlahy,
  – osadenie chýbajúcich trámov,
  – osadenie železného prekladu,
  – vybúranie steny na nové dvere,
  – vystavanie chýbajúceho piliera,
  – montáž nových káblov elektrického vedenia,
  – impregnácia starých trámov,
  – omietnutie stien,
  – montáž sadrokartónu a
  – zateplenie stropu, bola
  – osadená nová elektrická brána,
  – osadenie odvodňovacieho žľabu a betónového nájazdu,
  – osadenie elektrických zásuviek.
  Na týchto brigádnických prácach sa najviac podieľali títo hasiči:
  Mgr. Juraj Smolár, Bc. Peter Holúbek, Ján Katerinec, Miroslav Smolár, Rudolf Hrnčiar, Pavol Plánka, Richard Celláry, Peter Šimonovič, Pomohli aj noví členovia a to Michal Barbušín a Alexander Maxian.
  Nové elektrické hodiny pripojil do rozvodnej skrine Martin Mračna. Na brigádnických prácach sa bezplatne podieľali: Peter Trnka, Ľuboš Rybár, František Rybár a Peter Buchta, za čo im patrí od hasičov veľká vďaka. Poďakovanie patrí obci, pani starostke a ND Kratochvíl Alojz, ktorý na vykopanie zemi a dovoz kamenia do garáže poskytol svoje stroje. Betón na garáž dodala spol. Bestav s.r.o., Šaštín, omietky realizovala partia pod vedením Vladimíra Húbeka zo Závodu, sadrokartón a zateplenie realizovala partia pod vedením Petra Trnku, osadenie odvodňovacích žľabov a osadenie betónového nájazdu realizovala partia pod vedením Jozefa Sýkoru, elektrickú bránu namontovala spol. Miroslav Havel-Lehav, rezanie dilatácii do betónu realizoval Pavol Hromkovič. Za odvedenú prácu patrí všetkým vďaka.
 36. Dňa 23. 12. 2015 tajomník zboru Bc. Peter Holúbek na žiadosť farského úradu pomohol pri realizácii vianočnej výzdoby v našom kostole.
 37. Veliteľ zboru Martin Mračna osadil na zbrojnici elektrickú skrinku na nový elektromer.
 38. DHZ, počas roka 2015 vykonalo 3 vlastné previerky pripravenosti.
 39. V decembri DHZ, požiadal o zápis do registra oprávnených právnických osôb na príjem 2% podielu zaplatenej dane z príjmu.
 40. Členovia DHZ vykonali 4 krát údržbu hasičskej zbrojnice a údržbu hasičského auta CAS 25 a umytie hasičského auta CAS 32.
 41. Na hasičskej zbrojnici bol spustený nový alarm na ochranu majetku a bol spustený nový plynový kotol na vykurovanie hasičskej zbrojnice. Bolí osadené vrchné skrinky na kuchynskej linke.
 42. DHZ počas roka 2015 poskytlo tombolu: 2. krát obci, 1. krát Základnej škole, 1. krát Jednote dôchodcov, 1. krát Poľovnému združeniu, 1. krát OV DPO Senica.
 43. DHZ ďakuje spol. Rekoplast a ND Kratochvíl Alojz, za možnosť dočasného parkovania hasičského auta TATRA na pozemku ich spoločností.
 44. Členovia DHZ, na žiadosť Obecného úradu, vykonali čistenie a vypúšťanie fontány nachádzajúcej sa pri hasičskej zbrojnici.
 45. Veliteľ zboru Martin Mračna sa decembri dožil 60rokov.
 46. V roku 2015 boli do zboru prijatí 2 nový členovia: Alexander Maxian a Michal Barbušín.
 47. K dnešnému dňu evidujeme celkom 30 členov.

 

Borský Svätý Jur 10. 01. 2016
Predseda DHZ
Mgr. Juraj SMOLÁR