2020

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

Borský Svätý Jur

 1. Dňa 25. 01. 2020 sa členovia DHZ zúčastnili hasenia požiaru rodinného domu v obci Borský Svätý Jur.

 2. Dňa 25. 01. 2020 sa 9 členov DHZ zúčastnilo na hasičskej zbrojnici v Kútoch na aktualizačnom pilčíckom kurze. Kurz úspešne absolvovali títo členovia: Smolár, Planka, Holúbek, Hrnčiar, Celláry, Šimonovič, Orth, Chovanec, Mračna.

 3. Dňa 29. 01. 2020 si náš DHZ pred Kongresovým centrom v Senici prevzalo z rúk Ministerky vnútra SR Denisy Sakovej nové hasičské vozidlo IVECO DAILY CAS-15.
  Slávnostného odovzdania sa zúčastnili: Andrej Hajdín, Peter Šimonovič, Martin Mračna a starostka obce.

 4. Dňa 02. 02. 2020 sa uskutočnilo na hasičskej stanici v Senici školenie na obsluhu vozidiel IVECO DAILY. Školenie zorganizovalo OR HaZZ v Senici a školenia sa náš DHZ zúčastnili:
  Smolár, Planka, Holúbek, Šimonovič, Hajdín, Matúš, Mračna.

 5. Dňa 06. 02. 2020 predseda DHZ odovzdal za celý DHZ vyzbieranú tombolu na Okresný hasičský ples v počte 5 kusov.

 6. Dňa 08. 02. 2020 sa predseda DHZ Mgr. Juraj Smolár a Andrej Hajdín zúčastnili na jubilejnom 30 Okresnom hasičskom plese v KD v Jablonici.

 7. Dňa 22. 02. 2020 sa predseda DHZ Mgr. Juraj Smolár zúčastnil ako delegát ÚzO DPO v Senici – Výročnej členskej schôdze v DHZ Bílkove Humence.

 8. Dňa 08. 03. 2020 sa v KD Borský Svätý Jur uskutočnila – Výročná členská schôdza za účasti delegáta ÚV DPO v Senici Jakuba Pavelku.

 9. Dňa 22.04. 2020 sa členovia DHZ zúčastnili hasenia požiaru lesa za obcou v lokalite zvanej „Jama“.

 10. Dňa 23. 04. 2020 sa členovia DHZ zúčastnili opätovného hasenia požiaru lesa za obcou v lokalite zvanej „Jama“.

 11. Dňa 04. 05. 2020 sa DHZ zapojil do systému FIREPORT, ktorý slúži na zvolávanie členov DHZ k požiarom a iným udalostiam.

 12. Dňa 04. 05. 2020 sa členovia DHZ príležitosti sviatku svätého Floriána zúčastnili pietnej spomienky na miestnom cintoríne a zapálili sviečky na hrobe zakladateľa zboru Josefa Sétaffyho.

 13. Dňa 16. 05. 2020 členovia DHZ za pomoci Jozefa Dojčáka umiestnili na vežu hasičskej zbrojnice nápis „Hasičská zbrojnica“.

 14. Dňa 14. 06. 2020 členovia DHZ zúčastnili slávnostnej svätej omše „Božieho tela“, kde následne riadili dopravu počas procesie okolo kostola.

 15. Dňa 21. 06. 2020 sa členovia DHZ zúčastnili technického zásahu pri odstraňovaní padnutých stromov cez cestu z Borského Svätého Jura na Tomky.

 16. Dňa 23. 06. 2020 sa členovia DHZ Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Peter Holúbek, Pavol Plánka, Rudolf Hrnčiar, Richard Celláry, Martina Katerincová a Ján Katerinec, zúčastnili v Dome humanity v Senici mobilného bezplatného darovania krvi.

 17. Dňa 26. 06. 2020 sa členovia DHZ zúčastnili na pokyn operačného KR zásahu v obci Čáry kde prišlo v dôsledku silného dažďa k zatopeniu niekoľkých častí obce.

 18. Dňa 28. 06. 2020 sa členovia DHZ zúčastnili rozlúčkovej svätej omše s farárom Mgr. Mariánom Vojtkom, ktorý odišiel s farnosti po 11 rokoch. Výbor DHZ mu pri tejto príležitosti udelil medajlu DPO SR „Za spoluprácu III. Stupňa“ a taktiež aj sklenenú pamätnú plaketu.

 19. Dňa 01. 07. 2020 sa členovia DHZ zúčastnili na svätej omši s novým farárom Mgr. Martinom Šafárikom. Pri tejto príležitosti mu boli odovzdané prezenty DHZ.

 20. Dňa 06. 07. 2020 člen DHZ Andrej Hajdín absolvoval psychotesty na riadenie hasičských vozidiel.

 21. Dňa 11. 07. 2020 sa členovia DHZ zúčastnili na brigáde pri vyčistení fary a následnej opekačky.

 22. Dňa 18. 07. 2020 sa členovia DHZ veľkou mierou pričinili pri organizácii IX. Ročníka „Behu Jurským parkom“ ktorý je zaradený do Moravsko Slovenského bežeckého pohára. Pre účely behu boli vedeniu preteku poskytnuté priestory hasičskej zbrojnice a to kuchynka a sociálne zariadenia. Hlavná časť preteku sa konala v parku pri Hasičskej zbrojnici. Hasiči riadili počas celých pretekov dopravu a starali sa o bezpečnosť všetkých retekárov. Za uvedenú bezproblémovú činnosť počas všetkých pretekov sme dostali od organizátorov aj pretekárov veľkú pochvalu.

 23. Dňa 23. 07. 2020 sa členovia DHZ Juraj Smolár, Pavol Planka a Radoslav Orth zúčastnili pri hasičskej zbrojnici v Šaštíne Strážoch slávnostného odhalenia pamätnej tabule tabule okresnému veliteľovi OHJ Jozefovi Karasovi pri príležitosti jeho 75. výročia úmrtia a 95. výročia od zvolenia do funkcie veliteľa OHJ č. 10 Senica.

 24. V dňoch 21. – 22. 08. 2020 sa členovia DHZ zúčastnili „U Janíčkov“ pri Kútoch ako protipožiarny dozor počas hudobného festivalu „Orgazma Rock Fest 2020“.

 25. Dňa 22. 08. 2020 člen DHZ Richard Celláry pomohol pri stavaní dreveného pódia pre detské folklórne slávnosti organizované DFS Juránek.

 26. Dňa 29. 08. 2020 členovia DHZ v rámci programu Krojovaných slávností,
  zabezpečovali dopravu počas pochodu krojovaných účastníkov slávností obcou.

 27. Dňa 08. 09. 2020 členovia DHZ zistili poškodenie ochranného plotu na hasičskej zbrojnici a popísanie vchodových dverí.

 28. Dňa 15. 09. 2020 sa predseda DHZ Mgr. Juraj Smolár a tajomník DHZ Mgr. Peter Holúbek zúčastnili sprievodu procesie z Borského Svätého Jura do baziliky v Šaštíne Strážach pri príležitosti púte k Sedembolestnej panne Márie. Počas sprievodu hasiči niesli cirkevnú zástavu.

 29. Dňa 26.09.2020 sa veliteľ DHZ Pavol Planka dožil životného jubilea 40r.

 30. Dňa 29. 09. 2020 sa pokladník DHZ Rudolf Hrnčiar dožil životného jubilea 45r.

 31. Dňa 20.10. 2020 sa členovia DHZ, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Peter Holúbek, Ján Katerinec, Martina Katerincová, Pavol Plánka, Rudolf Hrnčiar, Vladimír Ralbovský a Richard Celláry zúčastnili v HTO Skalica bezplatného darovania krvi.

 32. V dňoch 31. 10. a 01. 11. 2020 a v dňoch 07. až 08. 11. 2020 sa členovia DHZ na žiadosť obce v počte 20 členov do celoplošného testovania obyvateľov na vírus COVID-19.
  Hasiči počas testovania vykonávali: celkovú dezinfekciu priestorov testovania, prípravu priestorov testovania, odpratávanie a uskladňovanie biologického odpadu, usmerňovanie občanov a osobnú pomoc starším občanom. Hasiči počas testovania celkovo spoločne odpracovali 60 dobrovoľníckych hodín.

 33. Dňa 02.12.2020 DHZ, požiadal o zápis do registra oprávnených právnických osôb na príjem 2% podielu zaplatenej dane z príjmu.

 34. V dňoch 5. – 6. 12. 2020 sa členovia DHZ na žiadosť miestneho farára a člena DHZ Mgr. Martina Šafárika zúčastnili na miestnej fare „Farskej zabíjačky“ kde boli z prasiatka vyrobené rôzne zabíjačkové špeciality.

 35. DHZ v roku 2020 z poskytnutej dotácie v celkovej výške 3.000,-Eur od DPO Bratislava zakúpil výstroj a výzbroj.

 36. DHZ počas roka 2020 poskytlo tombolu: 1. krát Poľovnému združeniu, 2. krát DFS Juránek, 1. krát OV DPO Senica, 1 krát Futbalovému klubu Borský Svätý Jur, 1. krát Územnému výboru Slovenského červeného kríža v Senici.

 37. Členovia DHZ vykonali 4 krát údržbu hasičskej garáže a údržbu hasičského auta CAS 32 a Iveco Daily.

 38. DHZ prijalo 1 nového člena: Mgr. Martina Šafárika.


  K dnešnému dňu DHZ eviduje celkom 34 členov.

  Borský Svätý Jur 04. 01. 2021

Predseda DHZ
Mgr. Juraj SMOLÁR