Členovia výboru

Mgr. SMOLÁR Juraj                 predseda

PLANKA Pavol                         podpredseda – veliteľ

Mgr. HOLÚBEK Peter              tajomník

KATERINEC Ján                       preventivár

HRNČIAR Rudolf                      pokladník

ŠIMONOVIČ Peter                    strojník

CELLÁRY Richard                    referent pre mládež