2018

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

Borský Svätý Jur

SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2018

 1. Dňa 20. 01. 2018 sa predseda DHZ Mgr. Juraj Smolár zúčastnil ako delegát OV DPO V Senici, VČS v DHZ Lakšárska Nová Ves.

 2. V dňoch 09. až 10. 02. 2018 sa v na hasičskej zbrojnici v Kútoch konal pilčícky kurz, ktorého sa zúčastnilo 8 členov nášho hasičského zboru.

 3. Dňa 13. 02. 2018 sa predseda DHZ Mgr. Juraj Smolár zúčastnil ako hosť na Výročnej členskej schôdzi Jednoty dôchodcov za Borský Svätý Jur za rok 2017.

 4. Dňa 17. 02. 2018 sa predseda DHZ Mgr. Juraj Smolár zúčastnil ako hosť na Výročnej členskej schôdzi Futbalového klubu Borský Svätý Jur za rok 2017.

 5. Dňa 24. 02. 2018 sa v čase o 16.00h konala v Kultúrnom dome obce Borský Svätý Jur – Výročná členská schôdza DHZ za rok 2017.

 6. Dňa 10. 03. 2018 sa predseda DHZ Mgr. Juraj Smolár zúčastnil ako delegát OV DPO V Senici, VČS v DHZ Smolinské.

 7. Predseda DHZ odovzdal za celý DHZ vyzbieranú tombolu na Okresný hasičský ples.

 8. Dňa 26. 03. 201 sa členovia DHZ Mgr. Juraj Smolár, Bc. Peter Holúbek, Ján Katerinec, Pavol Planka, Rudolf Hrnčiar, Vladimír Ralbovský, Richard Celláry, Martina Katerincová zúčastnili v HTO Skalica bezodplatného darovania krvi.

 9. V dňoch 30. 3. až 1. 4. 2018 sa členovia DHZ Mgr. Juraj Smolár, Pavol Planka, Bc. Peter Holúbek, Radoslav Orth, Richard Celláry, Marián Matúš, Stanislav Hrnek, Andrej Hajdín, Martin Mračna, Vladimír Ralbovskýzúčastnili na veľkonočný piatok a sobotu stráženia hrobu Božieho tela v miestnom rímsko-katolíckom kostole v Borskom Svätom Jure a pochodu počas krížovej cesty obcou, kde členovia DHZ zabezpečovali bezpečnosť občanov na ceste počas pochodu.

 10. Dňa 14. 04. 2018 sa členovia DHZ zúčastnili IMZ okrsku Kúty na hasičskej zbrojnici DHZ Moravský Svätý Ján.

 11. Dňa 27. 04. 2018 sa predseda DHZ Mgr. Juraj Smolár zúčastnil ako delegát zboru pléna ÚV DPO v Senici na hasičskej zbrojnici v DHZ Sobotište.

 12. Dňa 01. 05. 2018 členovia DHZ v spolupráci s DFS Juránek zorganizovali pri hasičskej zbrojnici kultúrnu udalosť „Stavanie máje“. Mája sa stavala ručne za prítomnosti hudby CM Juránečka. Hasiči poskytli zúčastneným bufet a sociálne zariadenia.

 13. Dňa 05. 05. 2018 sa členovia DHZ zúčastnili cvičenia zložiek Integrovaného záchranného systému v Senici na letisku. Námetom cvičenia bola havária lietadla do letiskového hangáru a požiar priľahlého lesa.

 14. Dňa 06. 05. 2018 sa členovia DHZ zúčastnili slávnostnej svätej omše pri príležitosti sviatku svätého Floriána v miestnom kostole obce Borský Svätý Jur. Omša bola odslúžená za všetkých členov DHZ Borský Svätý Jur. Na omši členovia DHZ odovzdali obetné dary. Po omši sa členovia DHZ presunuli na cintorín k hrobu zakladateľa zboru Josefa Sétaffyho. Následne sa všetci prítomní zúčastnili na posedení a občerstvení v reštaurácii Dolina.

 15. Dňa 11. 05. 2018 členovia DHZ postavili na trávnatej ploche pri Kultúrnom dome nové drevené pódium pre vystupujúce detské folklórne súbory na „Krojované slávnosti“.

 16. Dňa 12. 05. 2018 členovia DHZ v rámci programu Krojovaných slávností, zabezpečovali dopravu počas pochodu obcou krojovaných účastníkov slávností.

 17. Dňa 12. 05. 2018 sa členovia DHZ zúčastnili aj so zástavou na VI. Hasičskej púti v Bazilike Sedembolestnej panny Márie v Šaštíne Strážach. Tajomník zboru Bc. Peter Holúbek zabezpečil evidenciu všetkých zúčastnených zborov. Predseda zboru Mgr. Juraj Smolár velil celému sprievodu hasičských zborov.

 18. Dňa 26. 05. 2018 sa predseda DHZ Mgr. Juraj Smolár zúčastnil za náš DHZ, na výstavisku v Brne pri príležitosti 100 výročia od vzniku Československa slávnostnej udalosti pochodu 300 hasičských zástav z celých Čiech, Moravy aj zo Slovenska. Na pamiatku náš DHZ dostal pamätnú stuhu.

 19. Dňa 18. 06. 2018 sa členovia DHZ Mgr. Juraj Smolár, Bc. Peter Holúbek, Pavol Plánka, Rudolf Hrnčiar, Vladimír Ralbovský, Richard Celláry, Martin Mračna, Martina Katerincová zúčastnili v HTO Skalica bezodplatného darovania krvi.

 20. Dňa 22. 06. 2018 členovia DHZ zasahovali pri požiari lesa v katastri obce v lokalite zvanej Bahno. Požiar bol včas uhasený bez veľkých finančných škôd.

 21. Dňa 22. 06. 2018 členovia DHZ zabezpečovali požiarny dohľad nad „Pálením Jánskej vatry“. Túto akciu organizoval DFS Juránek.

 22. Dňa 03. 06. 2018 sa členovia DHZ zúčastnili v obci ako spoluorganizátori „Medzinárodného dňa detí“. Po skončení programu strojník Peter Šimonovič povozil po dedine na TATRE 815 deti aj rodičov. Prítomným bola predstavená hasičská technika. Na záver hasiči spravili deťom vodnú clonu a obrovskú penu v ktorej sa deti riadne vyšantili. Akcia mala veľmi dobrý ohlas.

 23. Dňa 16. 06. 2018 členovia DHZ odovzdali tombolu na Poľovnícku zábavu Poľovnému združeniu v Borskom Svätom Jure.

 24. Dňa 14. 07. 2018 sa členovia DHZ veľkou mierou pričinili pri organizácia VII ročníka „Beh Jurským parkom“, ktorý je zaradený do Moravsko-Slovenského bežeckého Pohára. Pre účely behu boli vedeniu preteku poskytnuté priestory hasičskej zbrojnice a to garáž aj sociálne zariadenia. Hlavná časť preteku sa konala v parku pri Hasičskej zbrojnici. Hasiči riadili počas celých pretekov dopravu a starali sa o bezpečnosť všetkých pretekárov. Za uvedenú činnosť sme od organizátorov aj bežcov získali veľkú pochvalu.

 25. Dňa 24. 06. 2018 sa členovia DHZ zúčastnili slávnostnej svätej omše „Božieho tela“ , kde následne riadili dopravu počas procesie okolo kostola.

 26. Dňa 07. 08. 2018 členovia DHZ na pokyn veliteľa DHZ Pavla Planku v zložení: Mgr. Juraj Smolár, Peter Šimonovič , Rudolf Hrnčiar a Richard Celláry vykonali vlastné námetové cvičenie „Hasenie požiaru na farme koní na Tomkoch“. Cvičenie malo veľmi dobrý ohlas u zúčastnených osôb.

 27. Dňa 11. 08. 2018 sa družstvo DHZ, zúčastnilo VIII. ročníka súťaže vo varení guláša konanej v našej obci. Naše 3 členné súťažné družstvo v zložení: Rudolf Hrnčiar,Juraj Smolár a Vlastimil Hájek, uvarili chutný hovädzí guláš.

 28. Dňa 01. 09. 2018 sa členovia DHZ zúčastnili ako spoluorganizátor spoločne s DFS Juránek „2. Jurskej károvice“. Hasiči pomohli vytýčiť trať, postaviť ochranné bariéry, postavili stany a robili štartérov a usporiadateľov trate, kde zabezpečovali servis súťažných kár a bezpečnosť súťažiacich na trati. Akcia pri nepriazni počasia mala veľmi dobrý ohlas u súťažiacich aj divákov.

 29. Deň 15. 10. 2018 sa na hasičskej zbrojnici v Kútoch konalo Inštruktážno metodické zamestnanie veliteľov a strojníkov DHZ okrsku Kúty k pripravovanému Okrskovému Taktickému cvičeniu v škole v prírode v Moravskom Svätom Jáne. Na IMZ sa zúčastnil aj Okresný riaditeľ HaZZ v Senici plk. Ing. Ondrej Hurbanis. IMZ sa zúčastnilo 7 hasičských zborov okrsku Kúty s počtom 2 členovia za každý hasičský zbor.

 30. Dňa 20. 10. 2018 sa hasiči DHZ predseda Mgr. Juraj Smolár a preventivár Ján Katerinec zúčastnili Stretnutia dobrovoľných hasičov pri príležitosti stého výročia Vzniku Československa v Brezovej pod Bradlom na mohyle Milana Rastislava Štefánika. Pri tejto príležitosti bola nášmu DHZ udelená ÚzO DPO Senica pod č. 207 „Pamätná medaila 100. výročia založenia ČSR. Akcie sa zúčastnilo veľké množstvo hasičských zborov z celého Západoslovenského kraju. Akcia mala u hasičov veľmi dobrý ohlas. Veľkú zásluhu na zorganizovaní tohto stretnutia hasičov mala naša predsedkyňa ÚzO DPO v Senici pani Marta Hurbanisová.

 31. Dňa 24. 10. 2018 bol nášmu DHZ odovzdaný na výpožičku Ministerstvom vnútra SR ministerkou vnútra SR Ing. Denisou Sakovou PhD v priestoroch Okresného riaditeľstva HaZZ v Galante „Prívesný protipovodňový vozík s príslušenstvom“. Prívesný vozík boli prevziať starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová a Martin Mračna.

 32. Dňa 27. 10. 2018 sa náš DHZ zúčastnil Okrskového taktického cvičenia, ktoré sa uskutočnilo v Moravskom Svätom Jáne (objekt školy v prírode Piesočná) s námetom evakuácia osôb. Cvičenie sa uskutočnilo za plnej prevádzky školy v prírode. Cvičenie malo veľmi dobrý ohlas. Taktického cvičenia sa zúčastnili Okresný riaditeľ HaZZ v Senici plk. Ing. Ondrej Hurbanis, starosta obce Moravský Svätý Ján Anton Emrich a starosta obce Kúty Branislav Vávra. Všetci traja zúčastnení hodnotili cvičenie veľmi pozitívne. Cvičenia sa za náš DHZ zúčastnili. Okrskový inštruktor Mgr. Juraj Smolár, veliteľ DHZ Pavol Planka, strojník DHZ Peter Šimonovič, referent mládeže Richard Celláry a revízor Radoslav Orth.

 33. Dňa 05. 11. 2018 sa členovia DHZ, Mgr. Juraj Smolár, Bc. Peter Holúbek, Ján Katerinec, Martina Katerincová, Pavol Plánka, Rudolf Hrnčiar, Vladimír Ralbovský a Richard Celláry zúčastnili v HTO Skalica bezodplatného darovania krvi.

 34. Dňa 10. 11. 2018 sa v našej obci uskutočnili voľby starostov obcí a poslancov obcí. Za náš DHZ bola do funkcie starostky obce zvolená Mgr. Anna Kratochvílová a za poslancov boli zvolení Mgr. Juraj Smolár a Bc. Peter Holúbek.

 35. Dňa 11. 11. 2018 v čase o 11.00h sa predseda zboru zúčastnil v Malackách na pietnej spomienke pri pomníku padlých vojakov z 1. svetovej vojny.

 36. Dňa 02. 12 .2018 sa členovia DHZ zúčastnili v KD predstavenia DFS Juránek pod názvom „Bol raz jeden kráľ“.

 37. Dňa 05. 12. 2018 sa členovia DHZ : Mgr Juraj Smolár a Martin Mračna zúčastnili na pohrebe bývalého dlhoročného predsedu DHZ Kúty pána Milana Orla. Za DHZ Borský Svätý Jur bol na pohrebe odovzdaný veniec.

 38. Dňa 08. 12. 2018 sa členovia DHZ, zúčastnili „Vianočných trhov“ poriadaných pri hasičskej zbrojnici. Na občerstvenie pripravili chutné pečienky a varené vínko. Zadarmo sa podával prítomným čaj. Občanom, ktorý sa zúčastnili na trhoch boli poskytnuté sociálne zariadenia na Hasičskej zbrojnici. Člen zboru Martin Mračna pri tejto príležitosti osadil sviečky na vianočný stromček.

 39. DHZ v roku 2018 z poskytnutej dotácie v celkovej výške 3.000,-Eur od DPO Bratislava zakúpil do svojej výstroje: 14ks bateriek Pelli na zásahové prilby GALLET F1SF, 14 ks. Zásahových sekierok aj s puzdrom, 14ks. Zásahových opaskov 14ks. Zásahových nomexových kukiel, 5ks viacvrstvových reflexných bund.

 40. DHZ počas roka 2018 poskytlo tombolu: 2. krát obci, 1. krát Základnej škole, 1. krát Jednote dôchodcov, 2. krát Poľovnému združeniu, 2. krát DFS Juránek, 1. krát OV DPO Senica, 2 krát Futbalový klub Borský Svätý Jur, 1. krát Územný výbor Slovenského červeného kríža v Senici.

 41. Členovia DHZ vykonali 4 krát údržbu hasičskej zbrojnice aj garáže a údržbu hasičského auta CAS 25 aj hasičského auta CAS 32.

 42. V decembri DHZ, požiadal o zápis do registra oprávnených právnických osôb na príjem 2% podielu zaplatenej dane z príjmu.

 43. K dnešnému dňu DHZ eviduje celkom 33 členov.

Borský Svätý Jur 10. 03. 2019                                                 Predseda DHZ

                                                                                                Mgr. Juraj SMOLÁR