2016

DOBROVOĽNÝ  HASIČSKÝ  ZBOR
Borský Svätý Jur
SPRÁVA  O ČINNOSTI   ZA   ROK   2016

 

 1. Dňa 24. 01. 2016 sa predseda DHZ Mgr. Juraj Smolár zúčastnil ako delegát OV DPO v Senici, VČS DHZ Jablonica.
 1. Dňa 06. 02. 2016 sa predseda DHZ Mgr. Juraj Smolár zúčastnil ako delegát OV DPO v Senici, VČS DHZ Štefanov.
 1. Dňa 12. 02. 2016 predseda DHZ odovzdal za zbor vyzbieranú tombolu na Okresný hasičský ples v Sobotišti.
 1. Dňa 17. 02. 2016 sa predseda DHZ Mgr. Juraj Smolár zúčastnil ako hosť na VČS Jednoty dôchodcov v Borskom Svätom Jure.
 1. Dňa 27. 02. 2016 sa o 18.00 hod. konala v Kultúrnom dome obce Borský Svätý Jur – Výročná členská schôdza DHZ v Borskom Svätom Jure za rok 2015. Výročná členská schôdza sa konala za prítomnosti delegáta OV DPO  Senica Petra BÍZKA a za prítomnosti, starostky obce Borský Svätý Jur a 3 predsedov spoločenských organizácii  v obci.
 1. V dňoch 26. 02., 04.03., 11.03. 2016 sa predseda DHZ Mgr. Juraj Smolár a preventivár DHZ Pavol Planka zúčastnili na Hasičskej stanici v Senici Špecializovanej prípravy veliteľov DHZO. Špecializovanú prípravu úspešne ukončili odbornou skúškou pred komisiou Okresného riaditeľstva HaZZ v Senici. Obaja zúčastnený získali „ Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie Veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce.
 1. Dňa 05. 03. 2016 sa členovia DHZ zúčastnili na Volejbalovom turnaji v telocvični ZŠ Borský Svätý Jur. Turnaj organizovali volejbalisti z obce.
 1. V dňoch 17 až 20. 03. 2016 sa členovia DHZ Martin Mračna, Ján Katerinec, Peter Šimonovič a Michal Barbušín zúčastnili na hasičskej zbrojnici v Moravskom Svätom Jáne, „ Základnej prípravy členov DHZO“. Všetci ZP úspešne ukončili skúškou.
 1. Dňa 21. 03. 2016 sa členovia DHZ Mgr. Juraj Smolár, Bc. Peter Holúbek, Ján Katerinec, Pavol Plánka, Rudolf  Hrnčiar, Vladimír Ralbovský, Martin Mračna a Richard Celláry zúčastnili v HTO Skalica bezplatného darovania krvi.
 1. V dňoch 25 – 26. 03. 2016 sa členovia DHZ zúčastnili na veľkonočný piatok a a sobotu stráženia hrobu Božieho tela v miestnom  rímsko-katolíckom kostole v Borskom Svätom Jure a pochodu  počas krížovej cesty obcou, kde členovia DHZ zabezpečovali bezpečnosť občanov na ceste počas pochodu.
 1. Dňa 01. 04. 2016 sa členovia DHZ zúčastnili IMZ okrsku Kúty na hasičskej zbrojnici DHZ Závod.
 1. Dňa 07. 04. 2016 sa predseda DHZ Mgr. Juraj Smolár zúčastnil v zasadačke Jednoty Senica pléna OV DPO v Senici.
 1. Dňa 09. 04. 2016 sa členovia DHZ zúčastnili slávnostnej akcie „ Predstavenie Jurského kroja“, ktorá sa konala v KD Borský Svätý Jur.
 1. Dňa 20. 04. 2016 sa predseda DHZ Mgr. Juraj Smolár a tajomník DHZ Bc. Peter Holúbek zúčastnili v obci Veľké Leváre na pohrebe pána Štefana Baláža, člena DHZ Veľké Leváre.
 1. Dňa 21. 04. 2016 zaslal na OV DPO v Senici výkresy žiakov Materskej a Základnej školy do súťaže v „Kreslení a maľovaní  na tému požiarnej ochrany“.
 1. Dňa 23. 04. 2016 sa členovia DHZ zúčastnili Okrskového taktického cvičenia na tému „Hasenie lesného požiaru s kyvadlovou dopravou vody“. Cvičenie sa uskutočnilo v lese v oblasti zvanej Dúbrava v k. ú. Obce Moravský Svätý Ján. Použité 2ks. hasičskej techniky: Tatra 815 CAS 32, Trambus CAS 25.
 1. Dňa 23. 04. 2016 členovia DHZ zabezpečili regulácii dopravy pri pochode obcou a pomoc účinkujúcim počas folklórnej slávnosti Dní obce.
 1. Dňa 02. 05. 2016 sa predseda zboru Mgr. Juraj Smolár a člen zboru Miroslav Smolár zúčastnili v obci Unín na pohrebe pána Jaroslava Kríža, člena DHZ Unín.
 1. Dňa 06. 05. 2016 členovia DHZ pomohli počas slávnostného stavania Máje na dolnom konci v Štepničkách. Mája sa stavala ručne tradičným spôsobom.
 1. Dňa 08. 05. 2016 sa členovia DHZ zúčastnili slávnostnej svätej omše pri príležitosti sviatku svätého Floriána v miestnom kostole obce Borský Svätý Jur. Omša bola odslúžená za všetkých členov DHZ Borský Svätý Jur. Na omši členovia DHZ odovzdali obetné dary. Následne sa všetci prítomní zúčastnili na posedení a občerstvení v reštaurácii Dolina.
 1. Dňa 14. 05. 2016 sa členovia DHZ zúčastnili aj so zástavou na IV. Hasičskej púti v bazilike Sedembolestnej pany Márie v  Šaštíne Strážach. Tajomník zboru zabezpečil evidenciu všetkých zúčastnených zborov. Predseda zboru Mgr. Juraj Smolár velil celému sprievodu hasičských zborov.
 1. Dňa 19. 05. 2016 sa členovia DHZ zúčastnili súčinostného Taktického cvičenia zložiek IZS organizovaného Hasičskou stanicou Kúty pod dohľadom OR HaZZ v Senici. Námetom cvičenia bola havária osobného vlaku na Železničnej stanici v Kútoch so zranenými osobami. Cvičenia sa zúčastnili: Hasičské zbory, Červený kríž, Civilná ochrana, Polícia, Železnice SR.
 1. Dňa 27. 05. 2016 sa predseda zboru Mgr. Juraj Smolár a starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová zúčastnili v sídle Regionálneho vzdelávacieho centra v Senici na seminári s prezidentom 1DPO SR  PhDr. Ladislavom Péthom.
 1. Dňa 29. 05. 2016 sa členovia DHZ zúčastnili slávnostnej svätej omše „Božieho tela“, kde následne riadili dopravu počas procesie okolo kostola.
 1. Dňa 05. 06. 2016 sa členovia DHZ zúčastnili v obci ako spoluorganizátori „Medzinárodného dňa detí“. Hasiči pripravili pre deti rôzne disciplíny z detskej hry Plameň. Disciplíny sa deťom aj ich rodičom veľmi páčili. Po skončení súťaží  strojníci povozili deti aj rodičov na oboch hasičských autách. Na záver hasiči spravili deťom penu z ktorej mali deti radosť. Akcia mala veľmi dobrý ohlas.
 1. Dňa 11. 06. 2016 členovia DHZ odovzdali Poľovnému združeniu Borský Svätý Jur na Poľovníckej zábave tombolu.
 1. Dňa 11. 07. 2016 sa členovia DHZ Mgr. Juraj Smolár, Bc. Peter Holúbek, Ján Katerinec, Pavol Plánka, Rudolf Hrnčiar, Richard Celláry a Vladimír Ralbovský zúčastnili v HTO Skalica bezplatného darovania krvi.
 1. Dňa 12. 07. 2016 predseda DHZ zaslal na OV DPO v Senici „Polročné hlásenie“ o činnosti zboru za I. polrok roku 2016.
 1. Dňa 16. 07. 2016 sa členovia DHZ veľkou mierou pričinili pri organizácii V. ročníka „Behu Jurským parkom“, ktorý je zaradený do Moravsko- Slovenského bežeckého pohára. Pre účely behu boli vedeniu preteku poskytnuté priestory hasičskej zbrojnice a to garáž a sociálne zariadenie. Hlavná časť pretekov sa konala v novom parku  pri hasičskej zbrojnici. Hasiči riadili počas celých pretekov dopravu a starali sa o bezpečnosť všetkých bežcov. Predseda zboru Mgr. Juraj Smolár a tajomník zboru Bc. Peter Holúbek vyznačili farbou celú trať pretekov.  Za uvedenú činnosť  sme od organizátorov aj od bežcov získali veľkú pochvalu. Pre verejnosť boli poskytnuté sociálne zariadenia v hasičskej zbrojnici. Za naše DHZ sa behu zúčastnil tajomník zboru Bc. Peter Holúbek, ktorý skončil na peknom druhom mieste z domácich bežcov.
 1. Dňa 20. 08. 2016 sa družstvo DHZ, zúčastnilo VI. ročníka súťaže vo varení guláša konanej v našej  obci. Naše 3 členné súťažné družstvo v zložení Mgr. Juraj Smolár,  Ján Katerinec a Miroslav Smolár, uvarili chutný hovädzí guláš.
 1. Dňa 28. 08. 2016 sa členovia DHZ, zúčastnili pri fontáne pri hasičskej zbrojnici obecnej akcie „ Ukončenie leta – Morava krásna zem“. Občanom aj účastníkom akcie boli poskytnuté priestory WC v Hasičskej zbrojnici.
 1. Dňa 20. 09. 2016 predseda DHZ, zaslal na OV DPO v Senici materiál „Evidencia členov“ pre pripravovanú elektronickú evidenciu všetkých hasičov.
 1. Dňa 25. 09. 2016 predseda DHZ zaslal na OV DPO v Senici materiál do pripravovanej knihy „Osobnosti DHZ“. Osobnosťou nášho zboru je zakladateľ nášho zboru Josef SÉTAFFY.
 1. Dňa 09. 11. 2016 sa predseda zboru Mgr. Juraj Smolár zúčastnil pléna Okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany v Senici. Na pléne bol zhodnotený celý rok 2016, ako aj celé 5 ročné pôsobenie OV DPO v Senici aj pléna OV DPO v Senici.
 1. Dňa 11. 11. 2016 v čase o 11.00h sa predseda zboru zúčastnil v Malackách pri pietnej spomienke pri pomníku padlých vojakov z 1. svetovej vojny.
 1. Dňa 25. 11. 2016 sa členovia DHZ, zúčastnili IMZ v Kultúrnom dome v Sekuliach. Zhodnotený bol okrsok Kúty za rok 2016 aj za 5 ročné obdobie.
 1. Dňa 28. 11. 2016 sa členovia DHZ, Mgr. Juraj Smolár, Bc. Peter Holúbek, Ján Katerinec, Pavol Plánka, Rudolf Hrnčiar, Vladimír Ralbovský a Richard Celláry zúčastnili  v HTO Skalica bezplatného darovania krvi.
 1. Dňa 10. 12. 2016 sa členovia DHZ, zúčastnili „ Vianočných trhov“ poriadaných pri hasičskej zbrojnici. Členovia DHZ postavili Jednote dôchodcov stan pre trhovníkov a pripravili osvetlenie parku. Na občerstvenie pripravili chutné  pečienky, plnené lokše a varené víno. Zadarmo sa podával prítomným čaj. Občanom, ktorý sa zúčastnili na trhoch boli poskytnuté sociálne zariadenia na Hasičskej zbrojnici. Veliteľ zboru Martin Mračna osadil sviečky na vianočný stromček.
 1. Dňa 18. 12 .2016 sa členovia DHZ zúčastnili v KD predstavenia DFS Juránek pod názvom „Perimbaba“.
 1. Dňa 22. 12. 2016 sa veliteľ zboru zúčastnil školenia veliteľov, ktoré organizovalo OR HaZZ v Senici.
 1. Dňa 23. 12. 2016 sa členovia DHZ, Mgr. Juraj Smolár, Bc. Peter Holúbek a Richard Celláry na žiadosť farského úradu pomohli pri osadení vianočných stromov v kostole aj pri realizácii vianočnej výzdoby v našom kostole.
 1. Dňa 24. 12. 2016 bol v čase o 12:50 hod vyhlásený poplach na výjazd k zásahu malého požiaru odpadu pri stojisku kontajnerov na parkovisku pri Kempingu. Po príjazde jednotky bol požiar ihneď lokalizovaný a za krátko uhasený.
 1. DHZ v roku 2016 z poskytnutej dotácie v celkovej výške 2.000,-Eur od DPO Bratislava zakúpil do svojej výstroje:
  • 2ks zásahových prilieb GALLET F1SF,
  • 3 zásahové obleky Zahas Golem IV.
  • 4ks pracovných monteriek ZAHAS.

   Z vlastných zdrojov boli zakúpené:
   – 2ks. komplet uniforiem.

   Z dotácie od obce vo výške 500,-Eur bol zakúpený:
  • 1ks penový primiešavač na penidlo Z4R so savičkou a
  • 2ks Elektrických antikorových varičov.

 1. V novembri DHZ, požiadal o zápis do registra oprávnených právnických osôb na príjem 2% podielu zaplatenej dane z príjmu.
 1. Členovia DHZ vykonali 4 krát údržbu hasičskej zbrojnice aj garáže a údržbu hasičského auta CAS 25 aj hasičského auta CAS 32.
 1. Na hasičskej zbrojnici boli v mesiaci december osadené 2 nové plastové okná a to v kuchynke a garáži.
 1. DHZ počas roka 2016 poskytlo tombolu: 2. krát obci, 1. krát Základnej škole, 1. krát Jednote dôchodcov, 1. krát Poľovnému združeniu, 1. krát DFS Juránek, 1. krát OV DPO Senica.
 1. DHZ, na žiadosť Obecného úradu, vykonali polievanie osadených obrubníkov na uliciach Na štrnástku, Pesermlynská a Krátka.
 1. Tajomník zboru Bc. Peter Holúbek sa v roku 2016 dožil životného jubilea 40 rokov. Blahoželáme mu.
 1. V mesiaci december sa veliteľ DHZ Martin Mračna zúčastnil pohrebu Alojza Skalu hasiča z DHZ Moravský Svätý Ján.
 1. K dnešnému dňu evidujeme celkom 28 členov.

Borský Svätý Jur 01. 01. 2017
Mgr. Juraj SMOLÁR
Predseda DHZ